การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพเจลาติน
ปัจจุบันผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อเจลาติน โดยมีหลายประเภท หลายเกรด หลายราคา ไม่ว่าจะเป็นเจลาตินแบบใด ราคาไหน ผู้บริโภคย่อมต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพเจลาตินและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ขั้นตอนการผลิตเจลาตินโดยทั่วไป
เจลาตินเป็นสารโปรตีนที่ได้จากคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนธรรมชาติที่มีอยู่ในเส้นเอ็น กระดูก และเนื้อเยื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตขึ้นโดยการต้มเนื้อเยื่อ กระดูก และหนังของสัตว์ โดยปกติแล้วจะมาจากวัว สุกร ปลา หรือแม้กระทั่งพืชบางชนิด การควบคุมคุณภาพเจลาตินเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่สมบูรณ์ ถ้าหากเป็นสัตว์ก็ควรเป็นสัตว์ที่มีสุขภาพดีแข็งแรง มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีสุขอนามัย ก่อนที่จะนำมาเข้ากระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตเจลาตินควรใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล

หลักการควบคุมคุณภาพเจลาติน
ผู้ผลิตเจลาตินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการแปรรูปอาหารที่เข้มงวด กฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงความสะอาดของโรงงาน อุปกรณ์ และพนักงาน และปริมาณสารเติมแต่ง สารปรุงแต่งรสและสีที่ได้รับอนุญาตให้ใส่เพิ่มเติมในการผลิต ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกใช้นำมาใช้ในการผลิตและการควบคุมคุณภาพเจลาติน ระบบควบคุมอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ช่วยตั้งค่าและตรวจสอบปริมาณส่วนผสม เวลาและอุณหภูมิ ความเป็นกรดและด่าง และระดับการไหล มีการติดตั้งวาล์วตามแนวท่อเพื่อให้สามารถสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

เจลาตินจะมีความ “บาน” (bloom) ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดและควบคุมคุณภาพเจลาติน รวมถึงความแข็งแรงและความแน่นให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน ตลอดกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบทางเทคนิคและวัดค่าความ “บาน” ตลอดเวลา

‘บานาเจล’ มีการควบคุมคุณภาพเจลาติน ด้วยขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานสากล ผ่านตรวจสอบจากองค์กรระดับประเทศและสากล รับรองคุณภาพด้วยเครื่องหมาย ISO 9001:2015, FSSC 22000 และ HALAL CERTIFICATION ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบความปลอดภัยและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ISO 9001:2015
FSSC 22000
HALAL CERTIFICATION