ผลิตภัณฑ์

“เจลาติน” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากคอลลาเจน เป็นโปรตีน ที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง ซึ่งประกอบไปด้วย กรดอะมิโน 18 ชนิด

วัตถุดิบที่นิยมนำมาผลิตเจลาตินส่วนใหญ่มาจากหนังหรือ กระดูกวัวและเกล็ดปลา โดยเจลาตินสามารถ ดูดซึมน้ำได้ 5 – 10 เท่า เมื่อได้รับความร้อนเจลาตินจะมีสภาพเป็น “ของเหลว” เมื่อเย็นตัวลง จะกลับสู่สภาพที่เป็น “เจลวุ้น”

ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ ทำให้เจลาตินถูกนำไปใช้ในการผลิตแคปซูลยา เยลลี่และกาวอุตสาหกรรม ซึ่งในยุคปัจจุบัน “เจลาติน” เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น พบมากในจำพวกเครื่องดื่ม อาหาร ยาและขนม