เภสัชกรรม

การใช้ประโยชน์

ทางเภสัชกรรมใช้เจลาตินในการเคลือบเม็ดยา,ผลิตเป็นแคปซูล ทั้งชนิดแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่มเพื่อใช้บรรจุยาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบผงหรือแบบเหลว นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในตำรับยาต่าง ๆ และยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมของยาชนิดครีมได้

ทั้งนี้ ทางด้านอุตสาหกรรมสุขภาพความงามและด้านอาหาร ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น อาหารเสริมหรือวิตามินในแคปซูล เป็นต้น