PHARMA

เจลาตินสำหรับยา เจลาตินทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Gelatin)

เจลาตินทางเภสัชกรรม – ในวงการแพทย์และเภสัชกรรมมีการใช้เจลาตินในการผลิตยาอย่างกว้างขวาง เพราะคุณสมบัติและความปลอดภัยของเจลาตินต่อคนไข้หรือผู้บริโภค ผู้ผลิตยาและอาหารเสริมใช้เจลาตินในการผลิตมานานหลายทศวรรษ โดยใช้เจลาตินในการผลิตแคปซูลยาเป็นหลัก ประมาณ 90% ของการผลิตทั้งหมด

ข้อดีและคุณสมบัติของแคปซูลยาที่ทำจากเจลาติน

แคปซูลเจลาตินในยาต่างๆ เป็นรูปแบบการใช้งานเจลาตินทางเภสัชกรรมที่นิยมกันมากที่สุด รวมถึงในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสินค้าบริโภคทั่วไป ผู้บริโภคชื่นชอบพื้นผิวเรียบและลื่นของแคปซูลที่ทำให้กลืนง่าย ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ผู้ป่วยสามารถทานยาหรืออาหารเสริมได้ครบตามปริมาณที่แพทย์กำหนด ส่วนเจลาตินเองก็สามารถเข้ากันได้ดีกับส่วนผสมอื่นๆ โดยเจลาตินไม่ทำปฏิกริยากับยาหรืออาหาร ทำให้รสชาติ คุณค่าสารอาหาร หรือคุณค่าของยาไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เจลาตินไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เพราะเป็นโปรตีนธรรมชาติและบริสุทธิ และทำให้ร่างกายดูดซับยาและอาหารเสริมได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาและอาหารเสริมได้ นอกจากนี้แคปซูลเจลาตินทางเภสัชกรรมปกป้องส่วนผสมที่ละเอียดอ่อนได้ดีจากออกซิเจน แสง ความชื้น การปนเปื้อน และการเติบโตของจุลินทรีย์

ประเภทเจลาตินทางเภสัชกรรม

เจลาตินทางเภสัชกรรมสามารถนำมาผลิตได้ทั้ง “แคปซูลชนิดแข็ง” ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับการบรรจุยาหรืออาหารแบบผง ในขณะที่ “แคปซูลแบบนิ่ม” จะเหมาะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันตับปลา อาหารเสริมประเภทของเหลว สำหรับ”แคปซูลแบบนิ่ม” จะใช้เจลาตินชนิดอ่อนนุ่มที่สามารถปิดผนึกอย่างแน่นเป็นสุญญากาศ เพื่อป้องกันรสชาติหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยังมีการใช้เจลาตินในด้านการแพทย์อื่นๆ เช่น ไมโครแคปซูล (micro capsule) สำหรับตัวยาบางชนิด เจลาตินในยาเหน็บ แผ่นห้ามเลือด และยาเม็ดประเภทอื่นๆ

การผลิตเจลาตินทางเภสัชกรรม

โดยปกติเจลาตินสำหรับยาจะมีค่าความแข็งอยู่ที่ 150-250 บลูม (bloom) และมีความหนืดตั้งแต่ 35-48 mps ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและประเภทยา ว่าต้องการเจลาตินรูปร่าง สี ความแข็ง ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติแบบใด เช่น ในการผลิตแคปซูลแบบแข็ง (hard capsule) จะใช้เจลาตินที่มีความแข็งเจลที่ประมาณ 250 บลูม และมีความหนืดอยู่ที่ 45-48 mps  ในขณะที่แคปซูลนิ่ม (softgel) จะใช้เจลาตินที่มี 150-200 บลูม และมีความหนืดอยู่ที่ 35-45 mps 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเจลาตินทางเภสัชกรรม เพื่อใช้ประโยชน์​ได้กว้างขวาง ตอบรับความต้องการด้านการแพทย์และเภสัชกรรมได้เยอะขึ้น เช่น ซักซีนีลเจลาตินที่ลดการเชื่อมต่อของโพลิเมอร์ภายในแคปซูล (crosslink)​ ซึ่งช่วยลดปัญหาแคปซูลไม่ย่อยในร่างกายมนุษย์​

บานาเจลคือผู้ผลิตเจลาตินทางเภสัชกรรมชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใข้ในการผลิต เรายึดมาตรฐานการผลิตสากล ได้รับการรับรองจากนานาชาติ และคำนึงถึงหลักความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้บริโภคทุกระดับ