เจลาตินจากปลา – เจลาตินคือโปรตีนธรรมชาติ
เป็นผลผลิตจากสัตว์ ซึ่งโดยทั่วไปเจลาตินมักมาจากกระดูก
ผิวหนังของหมู วัว ซึ่งบางครั้งก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่ม
เช่นผู้บริโภคชาวมุสลิมที่บริโภคอาหารตามหลักฮาลาล
เจลาตินจากปลาจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากธรรมชาติ
และปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการเจลาตินที่ไม่ได้ผลิตจากวัวหรือหมู  

เจลาตินจากปลาแตกต่างจากเจลาตินประเภทอื่นอย่างไร

ในแง่ของการผลิต เจลาตินปลามีอุณหภูมิหลอมละลายต่ำกว่าเจลาตินเนื้อวัวหรือหมูมาก โดยละลายที่ 75 ถึง 80 องศา และมีคุณสมบัติเช่น ความหนืดที่น้อยกว่า(viscosity) และมีลักษณะเนื้อสัมผัส(texture) ที่ต่างกันเมื่อเทียบกับเจลาตินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเช่นหมูหรือวัว ทำให้บางครั้งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน โดยคุณภาพของเจลาตินจากปลาถือว่ามีคุณภาพสูง มีค่าความบาน 250 (bloom) 

ข้อดีและความสำคัญของเจลาตินจากปลา

เจลาตินหมูและเนื้อส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวยิวและชาวมุสลิมหรือกลุ่มผู้บริโภคบางชาติ บางศาสนาหรือความเชื่อ เจลาตินจากปลาจึงเข้ามาตอบโจทย์และปัญหานี้ได้อย่างดี โดยเป็นเจลาตินทางเลือกที่ให้คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้เจลาตินประเภทอื่น ตลาดเจลาตินจากปลาจึงกำลังการเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์โคเชอร์และฮาลาลอย่างมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ กระดูกปลายังเป็นของเสียที่มีจำนวนมากจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาและการประมงอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การผลิตและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินจากปลาจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมและช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของโลก

หลังจากที่เราทราบแล้วเจลาตินจากปลาสำคัญอย่างไร สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกันคือหลักมาตรฐานและขั้นตอนการผลิต การผลิตเจลาตินจากปลาจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการทางสังคม ความเชื่อและศาสนาเพื่อสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของผู้บริโภคบางกลุ่ม บานาเจลคือผู้ผลิตเจลาตินจากปลาชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากนานาชาติและให้บริการการผลิตโดยคำนึงถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในทุกชาติ ศาสนา และความเชื่อ