บริษัท บานาเจล จำกัด

379 หมู่ 8, ตำบล บานา, อำเภอ เมือง,
จังหวัด ปัตตานี, 94000

เบอร์โทรศัพท์ : 073 719 913

E-mail : contact@banagel.com