ข้อมูลติดต่อ

เขตอุตสาหกรรมปัตตานี โรงงานบานาเจล เลขที่ 379 หมู่ 8 ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

อีเมล : contact@banagelatin.com

เบอร์โทรศัพท์ : 073 719 913