เจลาตินจากวัว (Bovine Gelatin)

เจลาตินจากวัว – แน่นอนว่าคือทางเลือกของผู้บริโภคที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ประเภทอื่น เช่น อาหารที่ทำจากเนื้อหมูหรือปลา โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวมุสลิมที่ต้องบริโภคอาหารตามหลักฮาลาล หรือชาวยิวกับอาหารโคเชอร์ ก็สามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของเจลาตินจากวัวได้แบบไม่มีปัญหา  

เจลาตินจากวัวมาจากไหน

เจลาตินจากวัว (Bovine Gelatin) เป็นโปรตีนผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ(ไฮโดรไลสิส)ของคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนที่สกัดจากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของวัว เช่น ผิวหนัง ไขข้อ กระดูก โดยขั้นตอนการผลิตก็เหมือนกับเจลาตินประเภทอื่นคือนำชิ้นส่วนต่างๆของวัวไปผ่านความร้อน(จากน้ำ)เพื่อให้คอลลาเจนที่มีในชิ้นส่วนเหล่านั้นแยกเจลาตินออกมา

เจลาตินจากวัวมีลักษณะคล้ายกับเจลาตินประเภทอื่น คือ ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ  เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอาหารประเภทต่างๆ ผู้บริโภคมักจะไม่เห็นความแตกต่างและรู้ว่าเป็นเจลาตินชนิดใด เพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องสังเกตฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ให้ดี

เจลาตินจากวัวใช้ทำอะไรได้บ้าง

ปัจจุบันเจลาตินจากวัวนำไปใช้ทำเป็นสารทำให้คงตัว สารทดแทนไขมัน แคปซูลเจล และสารยึดเกาะในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง แคปซูลยา ลูกอม หมากฝรั่ง หรือฟิล์มเคลือบต่างๆ

ผู้ผลิตเจลาตินจากวัว (Bovine Gelatin Manufacturer)

ควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับสากลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสอดคล้องตามหลักโคเชอร์ ฮาลาล และเน้นเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ว่าเป็นวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโอ หรือได้รับการรับรองความปลอดภัยอาหารและยา (GRAS) และวัตถุดิบปลอดโรควัวบ้า (BSE)

Banagel คือผู้ผลิตเจลาตินจากวัวที่ได้รับมาตรฐานทุกรายการที่กล่าวมาข้างต้น มีความสามารถในการผลิตเจลาตินได้ทุกประเภท โดยเฉพาะเจลาตินฮาลาลและโคเชอร์ ซึ่งเป็นเจลาตินคุณภาพสูงตอบรับความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกชาติและศาสนา