โรงงานบานาเจล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเจลาติน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันบานาเจลเป็นผู้จัดจำหน่ายเจลาตินรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเรายังจัดจำหน่ายเจลาตินไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

โรงงานบานาเจล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งพร้อมจำหน่ายเจลาตินเกรดต่างๆ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลก เรามีการคิดค้นเพื่อพัฒนาเจลาตินให้เหมาะและตอบโจทย์กับการใช้งานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านอาหารหรือยา ด้วยกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในระดับสากล

“เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา”